ÉBREDÉS A MINIMUMBÓL


DUNAFERR Hetilap 2010/14. szám

A közelmúltban a kutatók között is eltérő vélemények alakultak ki a Nap inaktivitásával kapcsolatban, ugyanis 2008 elejétől egy igen mély naptevékenységi minimumban voltunk. A Nap aktivitása két napfoltminimum között 11,2 éves periódust mutat. Az előző – 23-as sorszámú – napfoltciklus 2000-2002 között érte el a maximumát, majd hosszú minimum következett, miközben 2008 elején a csillagászok hiába várták a 24-es sz. napfoltciklus kezdetét. Központi csillagunk kissé tovább pihent a vártnál és 2009-ben is csak holmi foltkezdemények jöttek létre a felszínén. A gyakorlatilag üres felszínű Napra csalódottan tekintettek a csillagászok, mert csak különös műszerekkel voltak megfigyelhetők a napfáklyák és fényesebb területek, ám a kedvelt kitörések és napfoltok elmaradtak. A minimum már-már kezdett hasonlítani az előző, 1913-as inaktív időszakhoz, ám újabban a szondák mérései alapján kimutatták, hogy erősödik a napszél nyomása, és a Napból távozó részecskeáram (korpuszkuláris sugárzás) erőssége. Gázóriásunk lassú ébredését az is bizonyítja, hogy az elmúlt néhány hónap alatt újabb foltokat és fényesebb aktív területeket láthattunk távcsöveinkkel.

Protuberancia

     Figyelmeztetni szeretném a vállalkozó kedvű észlelőket, hogy Napba nézni tilos! Csak eredeti, szakboltban vásárolt, AstroSolar napszűrő fóliát használjunk, amelyet a távcső Napra néző nyílására, az objektív elé kell feszíteni. A fokozatosan erősödő naptevékenység során egyre több napfolt várható csillagunk látható felszínén (Fotoszféra), amelyek már egyértelműen az új napfoltciklushoz tartoznak. Reméljük, hogy a méretesebb foltok mellett komolyabb jelenségeket is megfigyelhetünk, amelyekre már példa is van, ugyanis 2010. március 08-án és 16-án lezajlott néhány jelentős méretű napkitörés. A naptevékenység maximuma várhatóan 2012 táján fog bekövetkezni, amely napviharos időszakban akár komolyabb károk is keletkezhetnek. Hevesebb napkitörések során a Nap akár több milliárd tonna anyagot is kilövellhet a Föld irányába, amelynek hatására – sarki fény kíséretében – komoly elektromágneses viharok jöhetnek létre, és mindez tönkreteheti bolygónkon az elektromos berendezéseket. Példa erre 1859 szeptembere, amikor egy napvihar miatt Amerikában és Európában elnémultak a távírók, majd 1989-ben 6 napig áramszünet volt Québec területén. Igaz, hogy a hosszú minimumra alapozva a kutatók 2012-re gyengébb maximumot jeleztek, ennek ellenére az amerikai tudományakadémia szakértőket kért fel a várható napvihar esetleges kárainak elemzésére. 
        Szakvéleményük szerint az élővilág semmit sem fog érezni az egészből, de hevesebb napvihar esetén működésképtelenné válhatnak bizonyos műszaki cikkek, az elektromos hálózat és a vízellátás, amely problémákból eredő károk akár több billió dollárra is rúghatnak. Szerencsére 2000-2002 táján megúsztuk erősebb napvihar nélkül, és reméljük, hogy 2 év múlva is békésen tetőzik a naptevékenység.Romhányi Attila