KASZÁSCSILLAG


DUNAFERR Hetilap 2010/08. szám

A február végi esték egyik legfeltűnőbb és talán legszebb csillagalakzata a 20:30 körül delelő Kaszáscsillag, vagy Orion csillagkép, amelynek három övcsillagán – Kaszások – akaratlanul is megpihen az ember égre vetett pillantása. Aki némi időt szán e konstelláció (csillagalakzat) megfigyelésére, az jobb, ha először növekvő holdsarló idején próbálkozik, mert akkor csak a főbb csillagok láthatóak. Az ókori görög mitológiában Orion képében egy vadászt, Poszeidón fiát képzelték az égre, aki a tőle jobbra, nyugatra lévő Bikával küzd (Taurusz). Keressük meg az övcsillagok feletti két fényesebb égitestet, amelyek közül az Orion bal vállát egy narancsvörös színű óriáscsillag, a Betelgeuse képezi, míg jobb vállát, a tőle jobbra álló Bellatrix alkotja, és valamivel felettük egy halványabb csillag jelképezi az ókori vadász fejét. Most vegyük szemre az övcsillagoktól délebbre látható „lábcsillagokat”, amelyek közül jobb oldalon a kékes fényű Rigel, balra pedig a halványabb Saiph található. Elődeink az Orion egészét Kaszás csillagnak, az öv három csillagát Kaszásoknak, míg a váll- és lábcsillagokat Rónakirályoknak és Rónapalléroknak nevezték. Ismét térjünk vissza az övcsillagokhoz, amelyek pálcaként mutatnak balra (délkeletre), amerre jelenleg 23 óra tájban felbukkan a Szíriusz, magyar néven Sánta Kata. A régiek szebb névvel illethették volna a téli égbolt legfényesebb csillagát, igaz, hogy mindig lemarad az Oriontól, akár a vágott lábú Sánta Kata, aki az aratóknak viszi az ebédet. 

Kaszáscsillag

     Következő megfigyeléshez vidéki, holdfénymentes estét válasszunk, mert akkor az övcsillagok alatt feltűnik az Orion kardja, a derengő Orion-köd. Érdemes magunkkal vinni egy kisebb csillagtérképet, látcsövet, vagy ikercsövű távcsövet (binokulárt), mert ez a hatalmas csillaggyártó hidrogénfelhő emlékezetes látványt fog nyújtani, ami a városból csupán halvány pacninak tűnik. Nagyobb, 15-30 cm átmérőjű csillagászati távcsővel hihetetlen szépségűnek látszik ez zöldes-szürkés színű kavargó gázfelhő, amelynek egyes ívelten hajló foszlányai lépésről lépésre eltűnnek az űrben. A köd belsejében a fonalas szerkezet mellett sűrűbb régiók is megpillanthatók, és szinte érezhető a forró csillagközi gáz sugárzása annak tudatában, hogy itt folyamatosan születnek csillagok és távoli Naprendszerek. Azt is érdemes átgondolni, hogy amikor az Orion irányába pillantunk, akkor Tejútrendszerünk számos spirálkarja közül éppen a mi spirálkarunkba, az Orion-ágba tekintünk vissza, méghozzá pont abba az irányba, amerről valamikor Napunk érkezett mai helyére. A Naptól mintegy 1400 fényévre lévő Orion-köd egy aktív csillagkeletkezési régió, ahol a nagyobb tömegű fiatal csillagok intenzív sugárzása fénylésre gerjeszti a porral keveredett párolgó gázanyagot, amelyből újabbnál-újabb, önálló gravitációs központtal rendelkező anyagcsomók bukkannak elő. Az egyre sűrűsödő anyagtömegek központjában előbb-utóbb fellángol egy újszülött csillag és a vele együtt forgó gázköpenyben bolygók keletkeznek. A csillagászok számára különösen fontos feladat a csillagokkal születő planéták, vagy exobolygók kutatása.      A közelmúltban a chilei Atacama sivatagban 18 európai állam összefogásával beüzemelték a VISTA teleszkópot, amelynek feladata az égbolt feltérképezése. A 4,1 méter átmérőjű főtükörrel szerelt teleszkóp az infravörös tartományban működik, és  fantasztikusan látványos, színes felvételeket rögzített az Orion-ködről. A műszer detektorát egy 67 millió pixelt tartalmazó érzékelő képezi, amelyet a megfigyelések során mínusz 200 Celsius-fokra hűtenek, hogy minél pontosabb adatokat szolgáltasson. Érzékelője egyszerre tíz teleholdnyi égterületet örökít meg, és éjszakánként 300 GB (gigabyte) információt szolgáltat. Nagyon fontos, hogy az infravörös távcsővel a ködösségeknek azok a tartományai is megfigyelhetők, amelyek a térségben lévő por fényelnyelése miatt láthatatlanok maradnának az optikai hullámhosszakon. Ez idáig csak Jupiter méretű exobolygókra bukkantak, ám reméljük, hogy egyszer meglelik Földünk bolygótestvérét is.Romhányi Attila