ÉGI KOORDINÁTÁK


DUNAFERR hetilap 2004/6. szám

A műholdas helymeghatározó eszközök ellenére, ma is nélkülözhetetlen a tengereken való tájékozódáshoz a földi szélességi és a hosszúsági körök ismerete. Hasonló okok vezérelték a csillagászokat, amikor létrehozták az égitestek helyzetét rögzítő égi koordinátarendszereket. Az égitestek pozíciójának meghatározására többféle asztronómiai módszer ismeretes, amelyek közül leggyakrabban az ekvatoriális koordinátarendszert használják. Az "ekvatoriális" kifejezés a földi egyenlítő felett húzódó égi egyenlítő főkörére utal, ami kettéválasztja az északi és déli égboltot. A rendszer további két alapja, Földünk forgástengelyének az északi és a déli pólusokra mutató vége. Közülük legkönnyebb megtalálni az északi éggömb pólusát, 0, 8 fokkal a Poláris, magyarul a Sarkcsillag közelében. A két koordináta közül az egyik, a földi hosszúsági körökhöz hasonló rektaszcenzió, (RA, vagy alfa) mérése az óra járásával ellentétesen, a tavaszponttól kiindulva keleti irányba történik az égi egyenlítő mentén. (Tavaszpont: Ahol látszólag, az ekliptikán haladó Napunk, észak felé keresztezi az égi egyenlítőt.) Az égi egyenlítő 360 fokos főkörét, bolygónk tengelyforgásának megfelelően 24 órára, az órákat 15-15 fokra, a fokokat 60 perce, azokat másodpercekre és törtrészeire osztották. A deklináció (delta, dek.) elnevezésű koordinátával az égitestek magasságát mérjük fokokban, percekben, másodpercekben és azok tört részeiben, a 0 fokos égi egyenlítőtől a plusz 90 fokos északi pólusig, és mínusz 90 fokban a déli pólusig. A szakcsillagászok és az amatőrcsillagászok többsége az ekvatoriális koordinátarendszerű távcsőállványokra szerelt műszerekkel dolgozik. Az állványok pontosan északi pólusra irányuló óratengelye, (rektaszcenziós) és deklinációs tengelye lehetővé teszi bármely égitest beállítását. A hosszú idejű expozíciós felvételek készítése alatt, az óragéppel meghajtott óratengely követi az égbolt nyugat felé történő lassú elfordulását, ezzel műszereikben állóvá teszi a fotózandó égterületet.Romhányi Attila