MARS ŐRÜLET


DUNAFERR Hetilap 2009/29. szám

A fenti cím természetesen nem a Mars-kutatásra vonatkozik, hanem sokkal inkább arra a internetes lánclevél őrületre, amely a nyár utolsó hónapja felé közeledve ismét elárasztja a postafiókokat. Mindez, a 2003-as Mars-közelség óta évente ismétlődik és a holdméretű Marsról szóló elektronikus kacsának (Hoax) ma is sokan bedőlnek.

Nem akkora a Mars, mint a Hold!
Az egészet nevezhetnénk tréfás álhírnek, ám ebben az a legszomorúbb, hogy egyesek meg sem győződnek a hír csillagászati voltáról és azonnal tíz felé küldik áltudományos értesüléseiket. Mielőtt mindenkihez eljutna ezt a vaklárma, idézem: "Ebben a hónapban (augusztus) a Föld és a Mars közelebb lesznek egymáshoz, mint az írott történelemben bármikor. A Mars legközelebb 2287-ben lesz ilyen közel. A találkozás csúcsa augusztus 27-én lesz, amikor a Mars 34,649,589 mérföldre közelíti meg a Földet és a Hold mellett a legfényesebb égitest lesz. Szabad szemmel akkorának fog látszani, mint a Hold. Könnyű lesz meglátni.

Mars - Hold
Augusztus elején este 10 órakor keleten fog felkelni és kb. hajnali 3-kor éri el a legmagasabb pontját. Augusztus végére, amikor a 2 bolygó a legközelebb lesz egymáshoz, sötétedéskor fog felkelni és a legmagasabb pontját 0:30-kor éri el. Olyan csoda lesz látható, melyet élő ember még nem látott.” Hát ilyet élő ember valóban nem fog látni, holott a monumentális méretűre nőtt Vörös-bolygónak a csillagászok és a katasztrófa filmek írói örülnének a legjobban. Az emberi fantázia határtalan, hiszen akkor máris indulhatnának a Hold és Mars-utazók? Gyorsan szakítsuk meg fantasztikus utazásunkat és térjünk vissza a mába. A Mars-hoax egy fordítási hibából ered, ugyanis írói arról ma is elfeledkeznek, hogy a Vörös-bolygó csak egy 75 szeres nagyítású csillagászati távcsővel fog akkorának látszani, mint szabad szemmel a Hold! A két égitest látszóátmérője között óriási a különbség: Az esti égen megfigyelhető Hold, augusztus végén 31 ívperc, kereken fél fok átmérőjű lesz, ugyanakkor az 5,8 ívmásodperc átmérőjű Mars bolygót csupán fényes csillagként láthatjuk a hajnali órákban (1 fok 60 ívperc és 3600 ívmásodperc). Ekkor a keleti látóhatár felett fog ragyogni a 3,9 magnitúdós Vénusz bolygó (Rák csillagkép), amelyet ne tévesszünk össze az Ikrek csillagai között tartózkodó és szerényebb fényű – 0,9 magnitúdós – Mars planétával. Kérem a tisztelt olvasók segítségét, hogy az esetleg címükre érkező vaklárma tartalmú üzeneteket, ne tüntessék el egy törléssel, hanem küldjék vissza a feladónak és a címzettek részére. Cáfolatnak kiválóan megfelel a Magyar Csillagászati Egyesület, (www.mcse.hu) oldalán fellelhető írások egyike, amelyben meggyőző és részletes magyarázatot találhatnak a fenti vaklármáról: http://www.mcse.hu/egyesuleti_hirek_2008/20051001_vaklarma.html

Romhányi Attila