A BOLYGÓK LÁTHATÓSÁGA


DUNAFERR Hetilap 2009/17. szám

A szabad szemmel látható bolygók közül legnehezebb megfigyelni a Merkúrt, ami abból ered, hogy nap körüli keringési idejének javát a Nap fényözönében tölti és többnyire a látóhatár közelében tartózkodik. A Naprendszer elsõ bolygója oly közel kering központi csillagunkhoz, hogy napos félgömbjén 427C° uralkodik és Földünkrõl nézve sohasem távolodik el a Naptól 28 foknál messzebbre. Megfigyelésére csak azokban a hetekben van lehetõség, amikor eléri a Naptól való legnagyobb látszó távolságát. Láthatósága nyáron és télen csaknem lehetetlen, mert ilyenkor az ekliptika (a Föld nap körüli keringési síkja) kis szögben hajlik a horizonthoz képest, ellenben tavasszal az esti égen és az õszi hajnalokon nagy szögben áll az ekliptika, így a bolygó viszonylag jól megfigyelhetõ.2009 áprilisában következik be a Merkúr legnagyobb tavaszi kitérése és láthatósága május elejére is áthúzódik. A tüzes planéta keresését fél órával a napnyugta után, az esti szürkületben érdemes elkezdeni. A nyugat-északnyugati horizont felett, mintegy 15 fokos magasan látható bolygó április 26-án éri el évi legnagyobb kitérését, amikor két órával nyugszik a Nap után és megkeresését könnyíti a tõle csak másfél fokra látható, 1,8 napos holdsarló. A szép égi páros látványát növeli a közeli Fiastyúk is, amely még napokig a Merkúr közelében látszik, ám ez utóbbi csillaghalmaz felkereséséhez már kisebb látcsõ szükséges. Második bolygónk a Vénusz, a hajnali égbolt legfeltûnõbb látványossága, amelynek láthatósága egyre javul a keleti égen. A hónap elsõ napjaiban még csak háromnegyed órával kel a Nap elõtt, ami a hónap végére másfél órára nõ. Fényessége mínusz 4,0 magnitúdóról (–) 4,5 magnitúdóra nõ, fázisa 0,02-rõl 0,24-re nõ, ugyanakkor átmérõje 59 ívmásodpercrõl 40 ívmásodpercre (") csökken és legnagyobb fényességét 29-én éri el. – A Vénusz egyre csökkenõ látszó átmérõje és növekvõ fényessége közötti ellentét magyarázata: A Vénusz márc. 27-én földközelbe ért, amikor elsötétült korongja eltûnt bolygónk és a Nap között (alsó együttállás). További útján egyre távolodik, látszó átmérõje csökken, de megvilágított területe (fázisa) és ennek arányában fényessége egészen 50 %-os fázisáig növekszik – Harmadik planétánk a Mars, elõretartó mozgást végez a Vízöntõ, majd a Halak csillagképben. A hónap elején háromnegyed, a végén egy órával kel a Nap elõtt és a reggeli szürkületben kereshetõ a keleti látóhatár felett. Óriásbolygónk a Jupiter, kora hajnalban kel és alacsonyan látható a délkeleti égen, ugyanakkor augusztusra már az esti égbolton jár és akkor is a Bak csillagkép területén tartózkodik. Második óriásunk a Szaturnusz, csaknem egész éjszaka látható és csak napkelte elõtt nyugszik. Jelenleg lassuló hátráló mozgást végez az Oroszlán csillagképben, ám augusztus végén már az esti órákban eltûnik a nyugati horizont alatt.

Romhányi Attila