ÜSTÖKÖS FÖLDKÖZELBEN


DUNAFERR Hetilap 2009/8. szám

Várhatóan az év legfényesebb üstököse ér földközelbe február 24-én, amely égi vándort holdfénymentes vidéki éjjeleken akár szabad szemmel is megpillantjuk. E különös üstökös felfedezése sem mindennapi, ugyanis 2007 júliusában a tajvani Lulin Sky Survey felvételein még csak 18,9 magnitúdósnak1 látták a 6,4 CSE2 távolságban járó (csillagszerű) objektumot, amelyet akkor még kisbolygónak véltek.


A fotókat egy Kínában tanuló diák, Quanzhi Ye tanulmányozta és a pályaszámítások után kiderült, hogy ez kisbolygószerű objektum az üstökösökkel megegyező parabolikus pályán halad, majd az újabb felvételeken már a kómáját3 is felfedezték. Ennek ellenére az új üstökös nem a felfedezőjéről kapta nevét, hanem az automata Lulin keresőszoftverről. Az is különös, hogy a C/2007 N3 Lulin üstökös pályahajlása (1,6 fok), ami csaknem egybeesik a Föld pályasíkjával (ekliptika), ezért majdnem szemben közeledik felénk. Égi útján több bolygó mellett is elhalad, mialatt a Jupitert 2,460 CSE-re, a vörös bolygót (Mars) pedig 0,099 CsE-re közelíti meg. Pályaelemei terén az óriásbolygók közelében szenvedi el a legnagyobb változást, ugyanis az ott dúló hatalmas gravitációs erők következtében (perturbáció), egymillió éves keringési ideje 43 ezer évre csökken. Az állatöv (Zodiákus) mentén gyorsan mozgó vándor 2009. január első napjaiban még a Mérleg (Libra) csillagképben tartózkodott, ám jan. 10-re Szűz (Virgo) csillagai között napközelbe érkezett. Helyzete napról-napra változott, így februárban már az Oroszlán (Leo) csillagkép területén rója útját, mialatt 24-én földközelbe érkezik. Ekkor 0,411 CSE távolságra halad el mellettünk és reméljük, hogy addigra akár komolyabb csóvát is növeszthet. Az éjszaka túlnyomó részében megfigyelhető 5-6 magnitúdó fényességű üstökös február 27-én este fél fokra megközelíti az Oroszlán főcsillagát (Regulus), amikor is éppen a szabad szemes láthatóság határán lesz. Távcső nélküli megpillantásához derült, fényszennyezéstől mentes sötét égboltú megfigyelőhelyre van szükség és mivel az észlelést az alacsonyan járó és korán nyugvó kétnapos holdsarló is "segíti", már csak a Lulin üstökös pontos pozíciójára és kisebb csillagtérképre lesz szükség. További útja során márciusban az Ikrek (Gemini) csillagai között lesz látható és a bolygónktól egyre távolodó égitestet májusig itt találjuk, míg végül eltűnik a Nap mögött.

Magnitúdó1: A csillagászati fényességmérés egysége.

CSE2: Csillagászati Egység, a Föld közepes távolsága a Naptól: 149.6 millió km

Romhányi Attila