A FÖLD VÉDELMÉBEN IV. rész


DUNAFERR Hetilap 2005/12. szám


A bolygónkra esetleg veszélyt jelentő földközeli objektumok, - üstökösök, kisbolygók (aszteroidák), angolul Near-Earth Objects (NEO) - számát jelenleg 2000-re becsülik és ezeknek csak elenyésző részét ismerjük. Azt, hogy egy újonnan felfedezett NEO mekkora veszélyt jelent a Földre, a kutatók úgynevezett "égi Richter-skálán", pontosabban Torinoi-skálán jelölik. A mérce 1-10-ig terjedő besorolása fehérről-vörösre hajló színekkel jelzi, hogy az adott objektum milyen fenyegetéssel bír ránk nézve az évszázad folyamán. Az Amerikai Kongresszus NASA-ra vonatkozó határozata szerint időben fel kell készülnünk bolygónk védelmére, és fokozni kell a földpályát megközelítő és rajta áthaladó kisbolygók észlelésének hatékonyságát. Fejleszteni kell az aszteroidák pályáinak meghatározásához szükséges eszközöket, és létre kell hozni az adott kisbolygót megsemmisítő, de még inkább az útvonaláról eltérítő technológiákat. Az Európa Tanács ugyancsak ígéretes fejlesztéseket irányozott elő a Föld védelmében és helyesli a NASA Spaceguard? Survey űrfigyelési programját. A Nemzetközi Csillagászati Unió - International Astronomical Union (IAU) - földközeli tárgyakkal foglalkozó csoportja létrehozta a tudósok nemzetközi szintű koordinálására hivatott Űrfigyelési Alapítványt, a Spaceguard Foundation-t. Mindezek fokozzák az egész világra kiterjedő felügyeleti rendszer megvalósítását, hogy a pályaszámítások és a számítógépes modellek segítségével minden veszélyt jelentő földközeli objektumot felderítsenek, és időben jelezzék az esetleges óvintézkedések szükségességét. A kozmikus támadások megelőzése érdekében rövidesen nagyszámú űrszonda figyeli majd bolygónkat és égi környezetét, így még a Nap irányából (csillagászati vakfolt) érkező égitestek ellen is időben védekezhetünk. Befejezésként egy veszélytelen, de feltűnő együttállásra hívom fel a tisztelt olvasók figyelmét, ugyanis 26-án 19 órától másnap hajnalig megfigyelhetik a Hold és a Jupiter bolygó lassan szétbomló együttesét.
Romhányi Attila