"MARSUTAZÁS" A DEVON SZIGETRE II. rész


DUNAFERR Hetilap 2004/46. szám


Az utóbbi évek Mars körül keringő és a bolygó felszínére ereszkedett szondák visszasugárzott jelei alapján a tudósok egyre valószínűbbé teszik, hogy mintegy 4 milliárd éve sokkal sűrűbb és melegebb volt a Mars légköre, ugyanakkor a felszínén hatalmas tengerek hullámoztak. A szondák felvételei alapján neves szakemberek vizsgálják a bolygó egész felszínét és számtalan becsapódásos kráterét, miközben gazdag mérési adathalmazra támaszkodhatnak. Feladatuk, hogy a Mars-utazás előtt felkészüljenek a várható és váratlan eseményekre, de ennél sokkal fontosabb azt kideríteniük, hogy pár milliárd év alatt miért jött létre a Mars rideg éghajlata és széndioxid dús (mérgező) légköre. Igaz, hogy a Mars tömegvonzása csak egyharmada a földinek (hamarabb elszöknek a könnyű gázok), de ha e bolygó ősi állapotát összevetjük a jelennel, akkor elgondolkoztató, hogy a Föld mai környezetszennyezése mellett nem jutunk-e a vörös bolygó sorsára? A távolinak tűnő emberes Mars-utazásra való felkészülésre és annak tesztelésére indult ez év júliusában Kereszturi Ákos magyar geológus, aki egy hónapig tevékenykedett az észak kanadai FMARS 9-es (Flashline Mars Artic Research Station) júliusi legénységének tagjaként. A kutatóállomást nem ok nélkül telepítették pont az észak kanadai Devon- szigetén található Haughton-kráter peremére, ugyanis a kráter egy 24 millió éves becsapódás nyomát őrzi. A 20 kilométer átmérőjű földi sebhely kiemelten fontos kutatási célpont, mert az ősi robbanás ereje felaprózta és megolvasztotta a ma világos foltként látszó kőzettörmeléket. Annak ellenére, hogy a jégkorszak legyalulta a kráter talaját – elsodorva a nagyobb kőtömböket –, az állandó fagy közel eredeti állapotában megőrizte az ősi becsapódás nyomait. Mivel a hideg sarki tájon kevés a csapadék, a kráter és környéke nagyban hasonlít a marsi kősivatagokhoz (kivétel a földi légkör és a gyér növényzet). A sarki nyarakon csak elvétve bukkantak növényzet nyomára, ami abból ered, hogy a felszín alatt pár méterrel már az örök fagy uralkodik, (permafrost) ami sokban hasonlít a Mars egyes területeihez.Romhányi Attila