"MARSUTAZÁS" A FÖLDÖN I. rész


DUNAFERR Hetilap 2004/40. szám
2004. 10. 01-08--ig

Rendkívüli élményben és megmérettetésben volt része Kereszturi Ákosnak, aki 2004. februárjában önkéntes résztvevője volt a Grand-kanyon közelében végzett Mars-antológia kutatássorozatnak. Geológusként úgy kellett dolgoznia a Mars Society által üzemeltetett kutatóbázison, mintha a Mars bolygó felszínén végezné mindennapi munkáját. A kutatóállomás nem ok nélkül került pont a Grand-kanyon melletti San Rafael sivatag területére, ugyanis annak száraz, vöröses, vízmosás nyomokkal tarkított talaja nagyban hasonlít a vörös bolygó felszínére. Ehhez társul még a februári hűvös időjárás, ami részben a marsi nyár megfelelője. Természetesen a földi légkör, és annak atmoszférikus nyomása, szöges ellentétben áll az emberi létre alkalmatlan, kisebb nyomású és magas széndioxid tartalmú marsi légkörrel. A tervszerű felkészítő munka során minden tényezőt nem lehet a Földön kimodellezni, hiszen a marsi gravitáció csak egyharmada a földinek, és ezen kívül számolni kell még jó néhány ismert és ismeretlen tényezővel is. A mai tervek szerint a jövő mars-asztronautáinak legalább 620 napot kell eltölteniük e távoli bolygón ahhoz, hogy a két égitest ismét kedvező helyzetbe kerüljön, és sikeresen visszatérhessenek a Földre. Kereszturi Ákost a Magyar Csillagászati Egyesület elnökségi tagjaként ismerem, így szóban és e-mail segítségével jelenleg is tartjuk a kapcsolatot. Két hétig dolgozott a Marsi Sivatagi Kutatóállomáson (Mars Dessert Research Station – MDRS –), mint a 23. legénység tagja. A csapat összetétele nemzeti és szakmai téren is vegyes volt: Mérnök, NASA szakember, asztrobiológus, tudományos újságíró és nem utolsó sorban egy magyar geológus. A hatfős legénységének a Marson előforduló mérnöki, életfenntartó és tudományos tevékenységet, illetve azok kölcsönhatását kellett megtervezniük és kikísérletezniük, amelyekkel majd az odaérkező asztronauták szembesülnek. A következő számban a kutatóbázis felépítését és a tényleges munkát ismertetem.


Romhányi Attila