A Hangya-köd Isten létét igazolja
„Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő.” (Ésaiás 45,12)

A Hangya-köd (Mz 3)
A Hangya-köd (Mz 3)
Forrás: NASA, ESA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
A felvételt készítették: R. Sahai (Jet Propulsion Lab) és B. Balick (University of Washington)

A képen a Hubble-űrtávcső felvétele látható az úgynevezett Hangya-ködről (Menzel 3 vagy Mz 3).

A Hangya-köd kb. 1,6 fényévnyi hosszú és 3.000–6.000 fényévnyire van tőlünk a Tejútrendszerben, a déli Norma csillagképben. Földi telepítésű teleszkópokon keresztül nézve is látható, hogy egy hangyához hasonlít.

Ennek az égitestnek az alakja komoly gondot okoz az evolucionista tudósok számára, mivel azt nagyon nehéz, sőt lehetetlen megmagyarázni a jelenlegi csillagködkialakulási elméletek alapján (az elméletek tömör leírása itt olvasható: A Mérges rája-köd).

Egy NASA csillagász a kövekezőket mondta: „Miért nem gömb ez a hangya? Az Mz3 csillagköd egy Naphoz hasonló gömbölyű csillagból származik. Akkor miért hozott létre a kiáramló gáz egy hangyaalakú csillagködöt, ami egyáltalán nem gömbölyű?” (lásd NASA cikk Astronomy Picture of the Day)

NASA csillagászok két valószínűtlen hipotézist vetettek fel, hogy valamilyen magyarázatot adjanak a köd furcsa alakjára (lásd NASA JPL cikk PIA04216: Ant nebula):

„Bár a Hangya-köd haldokló csillaga hevesen lövelli ki a gázokat, az eredmény mégsem egy közönséges robbanásra jellemző zűrzavar, hanem egy szimmetrikus formájú gázfelhő. Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a központi csillagnak van egy hozzá közel keringő társa, és annak a gravitációs árapálykeltő erői formálják a kiáramló gázokat. A másik lehetőség, hogy miközben forog a haldokló csillag, mágneses mezői feltekerednek, mint spagetti a habverőben. Ezeket a csavart erővonalakat azután elektromosan feltöltött szelek követik az űrben, melyek hasonlóak a napszélhez, de annál milliószor sűrűbbek és elérhetik az 1000 km/s (600 mérföld másodpercenként) sebességet is.”

Aki ezeket a magyarázatokat kiötölte, valószínűleg sohasem kísérletezett különböző színű spagettikkel, hogy megnézze, létrehozható-e belőlük kavarással egy Hangya-ködhöz hasonló forma. Szerintünk bármely értelmes, kicsit is gondolkodó embernek rá kell jönnie, hogy ezt a csillagködöt Isten alkotta és nem a puszta véletlen.